Friday, February 17, 2006

postfix menggunakan rc.NG

tiap kali lapi.itb.ac.id restart postfix nya selalu ndak jalan, usut punya usut ternyata sekarang postfix yang diinstall dari ports menggunakan rc.NG startup script :-)
jangan lupa postfix_enable="YES" di /etc/rc.conf :-)

No comments: